Update bestemmingsplan

18 maart '24

Wellicht heb je het al uit de media of een andere bron vernomen, maar het college van B&W van de gemeente Duiven heeft recentelijk de gemeenteraad geadviseerd om het vaststellen van het bestemmingsplan voor Plakse Weide uit te stellen.

Hoewel de voortgang van het bestemmingsplan om woningen te bouwen in Plakse Weide hierdoor wordt vertraagd, betekent dit niet dat het project geen doorgang kan vinden. Er is echter wel extra tijd nodig om de gevolgen van de keuze van de varkensboer, zoals in bijgaand artikel uit De Gelderlander staat omschreven, nader te onderzoeken. Het College heeft nog steeds de intentie om op korte termijn het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling. Plakse Weide is inmiddels ook binnen de Groene Metropoolregio bestempeld als urgente woningbouwlocatie.

Tijdens de Politieke Avond van de gemeenteraad op 12 maart jl. heeft o.a. een vertegenwoordiger van de Stichting Leefbaarheid 3Wijken (een collectief van omwonenden), naar eigen zeggen mede namens de toekomstige bewoners van Plakse Weide ingesproken. Geur, geluid, leefbaarheid en verkeer zijn onder andere ter sprake gebracht als mogelijke aspecten waardoor Plakse Weide in de ogen van de Stichting 3Wijken niet leefbaar genoeg zou zijn in de toekomst. Wij delen die mening niet. Naar alle genoemde zaken is door ons samen met de gemeente grondig onderzoek gedaan waarbij geen belemmeringen voor woningbouw vanuit toekomstige leefbaarheid zijn geconstateerd.

Samen met de gemeente werken wij achter de schermen hard door om het bestemmingsplan Plakse Weide vastgesteld te krijgen. Wij willen deze kwalitatief hoogwaardige en groene woonwijk heel graag in Duiven realiseren. Wij hopen je als geïnteresseerde van Plakse Weide binnenkort via deze nieuwsbrief nader te kunnen informeren.

Plakse Weide Duiven
  Plakse Weide
  Home